Andreas Parker

2009-09-30
19:36:03

Kanske...

När allt kommer omkring är vi blott människor som vandrar på den här planeten.

Vissa har en del redskap, förutsättningar. Och... Andra har inget, de har inte blivit lika rustade som de andra.

Jag antar det jag försöker säga är att kärleken alltid vinner, kärleken ser förbi våra liv, val och brister.

Kärleken är en kraft i sig själv. En kraft vi kanske alltid känt, utan att veta hur den påverkat våra liv.

Om vi alla samlas under kärlekens fana, då får alla av oss trots allt leva kärleksfulla liv.

Finns det någon kärlek till mig?